Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
 
                   
                         Książka zawiera wiele cennych informacji na temat struktury                              Praktikum zawiera szczegółową metodykę do realizacji
                            i właściwości związków organicznych spełniających ważne                                 ćwiczeń laboratoryjnych z chemii medycznej i biochemii.
                            funkcje w organizmie człowieka,
 roli składników bionieorganicznych, 
                            równowagi kwasowo-zasadowej
oraz wodno-elektrolitowej i inne.