Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
 

        Profil dydaktyczny
        
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów:
        Biologia medyczna, Biochemia, Genetyka, Embriologia, Biologiczne podstawy zachowania, Mikrobiologia, Zakażenia
        szpitalne oraz Anatomia dla kierunków
 Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Coaching Medyczny i Muzykoterapia.         Prowadzone są również zajęcia z Metodyki pracy naukowej dla studentów studiów doktoranckich.

        Profil badawczy
       
Podstawowa działalność naukowa Zakładu obejmuje poszukiwanie genetycznych uwarunkowań chorób
        o podłożu miażdżycowym oraz zapalny i wolnorodnikowy aspekt procesu miażdżycowego.                                                   Analizowane są złożone oddziaływania międzygenowe oraz interakcje typu gen-środowisko
        w kształtowaniu osobniczej podatności na chorobę niedokrwienną serca i mózgu.
        Drugim kierunkiem badań są genetyczne uwarunkowania autyzmu.


       
Najważniejsze publikacje

           1. Niemiec P, Nowak T, Balcerzyk A, Krauze J, Żak I. The CYBA gene A640G polymorphism  influences 
           predispositions to coronary artery disease through interactions with cigarette smoking and hypercholesterolemia.
           Biomarkers 2011, 16(5):405-412.

          2. Balcerzyk A, Żak I, Niemiec P, Kopyta I, Emich-Widera E, Iwanicki T. APOE gene ε polymorphism does not  
          determine predisposition to ischemic stroke in children. Pediatr.Neurol. 2010, 43 (1):25-28.

           3. Żak I, Sarecka-Hujar B, Kopyta I, Emich-Widera E, Marszał E, Wendorff J, Jachowicz-Jeszka J. 
          The T allele of the 677C>T polymorphism of methylenetetrahydrofolate reductase gene is associated with an  
          increased risk of ischemic stroke in Polish children. J Child Neurol 2009, 24(10):1262-1267.

          4. Niemiec P, Żak I, Wita K. The M235T polymorphism of the AGT gene modifies the risk of coronary artery 
          disease associated with the presence of hypercholesterolemia. Eur J Epidemiol 2008,
23(5):349-354.        

                         

                             5. Balcerzyk A, Żak I, Krauze J. Protective effect of R allele of PON1 gene on the coronary artery in the presence of specific genetic background. Dis Markers  2008, 24(2):81-88.

                             6. Niemiec P, Żak I, Wita K. The D allele of angiotensin I-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism is associated with the severity of atherosclerosis. Clin Chem Lab Med 
                             2008, 46(4):446-452

                            7. Niemiec P, Żak I, Wita K. Modification of the coronary artery disease risk associated with the presence of traditional risk factors by insertion/deletion polymorphism of the ACE gene. 
                            Genet Test 2007, 11(4):353-359.

                            8. Niemiec P, Żak I, Wita K. The 242T variant of the CYBA gene polymorphism increases the risk of coronary artery disease associated with cigarette smoking and hypercholesterolemia. 
                           Coronary Artery Dis 2007, 18(5):339-348.

                            9. Balcerzyk A, Żak I, Krauze J. Synergistic effect between Q192R polymorphism of paraoxonase 1 gene and some conventional risk factors in premature coronary artery disease. 
                            Arch Med Res 2007, 38(5):545-550.

                           10. Żak I, Balcerzyk A, Sarecka B, Niemiec P, Cierniewski Z, Dyląg S. Contemporaneous carrier-state of two or three "proatherosclerotic" variants of APOE, ICAM1, PPARA and PAI-1 
                           genes differentiate CAD patients from healthy individuals. Clin Chim Acta 2005, 362(1-2):110-118.