Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
 

PubMed

Internetowa Baza Medyczna

Biblioteka ŚUM

tu m.in. internetowe bazy medyczne Medline, Embase,
czasopisma w wersji elektronicznej itp.

GeneCards

Zintegrowana baza genów człowieka
informacje z zakresu genomiki, transkryptomiki,
proteomiki, funkcji oraz udziału w chorobach

DNA Learning Center

tu m.in. ciekawe animacje 3D
ilustrujące różne procesy molekularne

Świat Nauki

polska wersja czasopisma Scientific American