Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest również działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...                                                                      
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                          02/02/2017

Linki do ciekawych stron dotyczących biologii, biochemii, genetyki i medycyny.
Internetowe bazy medyczne, biblioteki i strony z czasopismami w wersji elektonicznej, bazy danych i pomoce dydaktyczne.

 Warto zajrzeć! ... 
                                                                                                           
Informacje dotyczące przedmiotu
Regulamin, cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 

                             METODYKA PRACY NAUKOWEJ                
                                         stacjonarne                            
                                                     
Konsultacje dla studentów


Konsultacje odbywają się w Zakładzie Biochemii i Genetyki Medycznej
w poniedziałki w godz. od 12 do 13.