Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   25/08/2017


Wszystkie wykłady oraz
 zajęcia
seminaryjne
odbywają się w sali nr 10,

w budynku C1

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
   
                 BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA
     
      
                                                                   Konsultacje dla studentów

dr hab. Anna Balcerzyk
wtorki, godz. 13:00-14:00
dr hab. Paweł Niemiec
środy, godz. 11:45-12:45


Regulamin  (warunki zaliczenia)
BIOLOGICZNE  PODSTAWY  ZACHOWANIA