Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   28/05/2018

 Egzamin z Biologicznych podstaw zachowania odbędzie się:

13.06, o godz. 10:00, w sali 10

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
   
                 BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA
     
      
                                                                   



Konsultacje dla studentów

dr hab. Anna Balcerzyk
wtorki, godz. 13:00-14:00
dr hab. Paweł Niemiec
środy, godz. 11:45-12:45


Regulamin  (warunki zaliczenia)
BIOLOGICZNE  PODSTAWY  ZACHOWANIA